Tjänster

Det går också bra att maila oss: info@eloteknik.com

El-projektering automation

Vi har dokumenterad lång erfarenhet av projektering inom automation.

Vi upprättar kompletta elkonstruktioner med tydlig och överskådlig struktur. En struktur som blivit omtyckt i alla led från skåpbyggnation, installation och driftunderhåll.

Vi utför projektering till maskinbyggare, industri, fastighetsautomation samt stötta även andra automationsföretag som en resurs.

Vi använder oss av cadett ELSA professional när vi upprättar elritningar.
Ett konstruktionsverktyg som är dynamiskt och är anpassningsbar till ställda krav och önskad struktur.

Vi innehar ett gediget kunskapsarkiv av dokumentation, standarder, och lösningar mm. Detta har vi att tillgå när vi även utför elkonstruktioner för om och tillbyggnader av befintliga anläggningar.

Vi upprättar även el-scheman från äldre underlag med platsinventering så ni får god sökbar dokumentation som är tidsenlig med anpassad struktur för ert driftunderhåll.

 

 

Exempel på dokumentationsupplägg

Innehållsförtecknig

Frontvyer

Huvudkretsscheman

Kretsscheman (klickbara PDF:er).

Yttre förbindningsscheman (grafiska).

Apparatlista.

Projektering av installationsritningar el och tele

Företaget med lång erfarenhet från elinstallationer inom lågspänning och mellanspänning, både i stort som smått.

 

Vi upprättar kompletta installationsritningar med överskådlig struktur och som går att jobba efter.

Våra kunder här är El-installatörer, fastighetsbolag, byggare, privatpersoner mm.

Vi använder oss av MagiCAD Elctrical för AutoCAD som är vårt konstruktionsverktyg.
Här upprättar vi planritningar och erbjuder även fullständig 3D-projektering.
3D-projektering ger goda förutsättningar för installationssamordning och visualisering.

Ledningsdimensionering samt övriga kontroller sker fortlöpande i vår projektering och är alltid en del i vår kvalitetsuppföljning.

Exempel på dokumentationsupplägg

Scheman (huvudlednings och nätscheman)

Planritningar

Centralritningar (enlinjeschema)

Bilagor

Enklare tekniska beskrivningar

El-projekteringsledning
– projektledning
– installationssamordning

Vi erbjuder projekteringsledning / projektledning samt installationssamordning
av olika art där vi besitter kunskap inom större och mindre projekt för
både lågspänning (LSP 0,4kV) och mellanspänning (MSP 10/24kV).
Vi innehar full auktorisation för låg och högspänning.

Skyltgravering-installation

Vi ämnar inom kort att upphöra med vår gravyrverksamhet förutom då behov föreligger med tidigare utförda specialskyltar etc.